top of page

Eğitimin Hedefledikleri

Bilgimiz, birikimimiz, yeteneklerimiz ne kadar zengin olursa olsun, bu donanımımızı doğru ve güzel konuşmayla karşımızdaki kişi ya da topluluğa aktaramıyorsak, sahip olduğumuz bu zenginliklerden, yeterince yararlanamıyoruz demektir. Dili doğru bir biçimde kullanıp, onu güzel, etkileyici bir konuşmayla aktarmak bir kimlik göstergesidir. Eğitimdeki en temel amacımız katılımcılarımızın kimliğini ortaya en güzel şekilde koymalarını sağlamak olacaktır.

Yöntem – İçerik – Uygulamalar

 • Konuşma Ve Ses Kusurları

 • Ses Kullanımında Uyulması Gereken Kurallar

 • Topluluk Önünde Konuşma Korkusu

 • Topluluk Karşısında Yaşanan Sorunlar

 • Etiketlerden Ve Yıkıcı İnançlardan Kurtulma Yolları

 • İyi Bir Konuşmacının Özellikleri

 • Etkili Bir Konuşma İçin Nefes Kullanımı

 • Diyafram Nefesi

 • Doğru Nefes Almak İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

 • Artikülâsyon (Boğumlanma)

 • Konuşma Organları

 • İstanbul Ağzı (Ortak Ağız)

Amaç

Diksiyon ve Güzel Konuşma Eğitim programı; İletişim, Konuşma, Kurgulama ve Hitabet ile ilgili eksik veya kusurlarımızı (söyleniş bozuklukları-telaffuz kusurları- artikülasyon bozuklukları-hece/ses yutma-aşırı hızlı konuşma, Topluluk önünde konuşma) gidermeyi hedefliyor. Temel Diksiyon Eğitimi ile konuşma tekniği, Stüdyo seslendirme kayıtlarıyla mikrofon yatkınlığı kazanacak ve eğitiminizin gelişim sürecini gözlemleyebilecek; Hitabet-Sahne çalışmalarıyla topluluk önüne çıkamama-konuşamama fobisini vekonuşma kurgusunu tamamlayabileceksiniz.


bottom of page